Bankszámla

Asociația Tinerilor Csibész
Számlaszám LEJ:
RO65RNCB0152042357960001
Számlaszám HUF:
RO64RNCB0152042357960019
Számlaszám EURO:
RO38RNCB0152042357960002
Számlaszám USD:
RO86RNCB0152042357960011

Swift cod: RNCB ROBU
Banca Comerciala Romana
Sucursala Harghita2%

Kérjük, támogassa adója 2 %-val alapítványunkat.
Itt letölthető a 2 példányban kitöltendő, adatainkat tartalmazó 230-as nyomtatvány
és a kitöltési tájékoztató.
Köszönjük!

Beszámoló a Csibész Ifjúsági Egyesület által működtetett szórványkollégiumról

július 12, 2023
Print

A Csibész Ifjúsági Egyesület szociális célokkal jött létre, fennállása óta olyan tevékenységeket fejt ki, melyek a hátrányos helyzetben lévők hétköznapjait teszik élhetőbbé. A csíksomlyói Fodor Ifjúsági Központban az egyesület szociális irodát, ifjúsági központot működtet, innen irányítják az egyesület tevékenységeit, rendezvényeit és az adományok kiosztását. Az árva és hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása az egyesület fő célkitűzései közé tartozik. A Babba Mária otthonunkban – szórványkollégiumunkban – jelenleg 19 moldvai csángó gyermeknek biztosítunk ellátást nevelőink segítségével. A csángó családból származó gyermekek nélkülözték az egészséges családi légkt, többen is lelki sérülésekkel érkeztek hozzánk. A gyermekek az iskolában jól tanulnak, elsajátították a magyar nyelvet, és az Árvácska Együttes jeles képveselői. Próbáljuk úgy nevelni őket, hogy társadalmunk hasznos tagjaivá váljanak. Mostanáig több tucat gyermeken és fiatalon tudtunk segíteni , akik előnyösebb lehetőségekkel kezdhetik a felnőtt életüket, mint Moldvában maradt társaik. Többnyire addig élvezik támogatásunkat, amíg tanulmányaikat, szakiskoláikat befejezik, mely után esetenként munkalehetőséget is találunk nekik. Többen közülük felsőfokú tanulmányokat is végeztek. Célunk, hogy a Moldvából származó csángó gyerekek magyar nevelést kapjanak, és megőrizzék magyar identitásukat. Sok szülő azután kérte gyermeke befogadását, hogy maga is megtapsztalta az általunk biztosított körülményeket, és gyermekének szellemi fejlődését. A moldvai csángó falvakban nagy népszerűségnek örvend a projektünk, van, hogy családok különböző generációi nevelkednek nálunk. Hála a Magyar kormány, a Miniszterelnökség, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásának, egyesületünk már évek óta működteti ezt a szórványkollégiumot, ezen támogatás segítségével tudjuk biztosítani egy munkatársunk (programkoordinátor) fizetését, aki ezért a következő tevékenységeket fejti ki: – koordinálja a beosztottak munkakörét, figyelemmel kíséri a személyzet jogait és kötelezettségeit a munkaprogrammal és a munka elvégzésével kapcsolatosan – figyel a kollégium lakóira, azok szükségleteire, test-lelki jólétükre, tanulmányi előmenetelükre – a kollégium házirendjének összeállítása és betartásának ellenőrzése – figyelemmel kíséri a kulturális rendezvényeket, eseményeket, és segít azok megszervezésében, lebonyolításában Szórványkollégiumunk sikerét annak köszönheti, hogy évek óta jól működik és több generációnak segített a társadalomban való beilleszkedésben. Támogatottaink nemzetükre, hovatartozásukra büszke fiatal felnőttekké váltak. Programunkat folytatni szeretnénk, mert az új generáció is igényli ezt a fajta támogatást. Napjainkban még mindig nagyon szükséges az ilyen tevékenység, mert sajnos még mindig nagyon sok a rászoruló.

uj.logocsoport.2021.BGA.megvalosult

Kulcsszavak